Wednesday, October 3, 2007

Sunday, September 30, 2007

Langkah - Langkah Mengendalikan Kursus Aplikasi ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1. Sila pastikan semua peserta mendaftarkan "biodata" di pautan yang disediakan di sebelah.

2. Peserta dikehendaki "mendaftar online kedatangan harian" sebanyak 3 kali sehari iaitu pagi,tengahari dan petang mengikut pautan setiap ppd negeri Selangor.

3. Untuk Slot "penggunaan email" sila minta semua peserta mendaftarkan diri di "forum juict" yang disediakan dan digalakkan mengirim/ post berita berkaitan pusat masing -masing mengikut kategori daerah yang telah disediakan.

4. Setiap pusat latihan diigalakkan mengirim gambar - gambar aktiviti untuk dipaparkan di portal ini.

5. Hari terakhir, Jurulatih Utama / Master Trainer yang mengendalikan pusat latihan hendaklah membuat "Laporan" berdasarkan borang yang disediakan di pautan.

Sebarang masalah dan cadangan hendaklah diemailkan kepada;

MUHAMMAD YUSRI BIN YUSOF - matseri@yahoo.com
MAZNAH BINTI ZAINI - maznaict@yahoo.com
ABD KARIM BIN ABD HAMID - abdkarim_hamid@yahoo.com
RAHMAN BIN YAHYA - armahoma@yahoo.com
AZALAN BIN MUSTAPHA - empiang62@yahoo.com.sg
SYED HASSAN BIN SYED MOHAMAD AL-HAJ - gpb_bea5061@moe.edu.my

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran & Pembelajaran

MAKSUD PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Integrasi ICT dalam P&P ini melibatkan guru dan pelajar. Ini bermakna ICT digunakan sebagai wahana P&P bukan belajar tentang ICT.

MANFAAT ICT DALAM PEMBELAJARAN

Penggunaan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran:

• berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran
• memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan
• meningkatkan motivasi murid
• membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning )
• membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi
• membolehkan murid mengumpul maklumat yang diperlukan masa yang lama atau terlalu
mahal untuk dikumpul
• mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar
• membolehkan murid mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar, terlalu mahal,
mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa
• meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid
• memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minima
• meningkatkan kemahiran ICT

SYARAT UNTUK MEMANFAAT ICT DALAM P&P

Untuk memperoleh manfaat penggunaan ICT dalam P&P, perkara- perkara berikut perlu diberi perhatian :

• Pengunaan ICT dalam P&P perlu dirancang dengan baik, bukan secara bidan terjun atau
sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum
• Guru mesti menggunakan ICT bersesuaian dengan kehendak kurikulum atau untuk
menyokong sesuatu pendekatan P&P
• Ada perkakasan dan perisian yang boleh digunakan serta aktiviti pembelajaran yang sesuai

Kefahaman konsep pengajaran dan pembelajaran berasaskan mod.

Mod atau pendekatan yang diperkenalkan untuk integrasi ICT dalam P&P merupakan satu pendekatan untuk memudahkan guru - guru mengaplikasikan satu proses P&P yang melibatkan teknologi dengan lebih terancang. Konsep penggunaan ICT dalam P&P boleh dikategori sebagai :

a) Tutorial
b) Aplikasi
c) Penerokaan ( Eksploratori )
d) Komunikasi